zavřít

Text písně Slib na svou čest

Hej bratři slyšte slova, k cíli vede cesta strmá.
Hrad stojí co ochrání nás a v něm kníže náš.

Naše srdce, síla velká, my budem se bít na lukách,
rozední se rudé slunce, budem se bít s mečem v ruce.

(Toť slova Slavoje k Sámovi):
"Já slibuji na svou čest, že meč můj se bude bít vždy na stejné straně jako tvůj"

					

Diskografie Adultery – Adultery