zavřít

Text písně Ohněm a mečem

Pozvedni meč, silný jsi dost, slovanské srdce ti v hrudi zní.
Neklekni nikdy na svou čest, pak bude z tebe panovník.
Ruka silná, bystrý zrak, zpěněná v žilách koluje krev.
Pohled tvých očí boří hrad, pozvedni svoji korouhev

Teď proroctví, ta slova tu zní,
bratrstvo stojí tu dál,
nikdo nás neporazí,
my věříme v sebe a v náš kraj.

Ta slova co v dáli zní,
odplaty den by tu stál,
rohy se rozezní,
náš válečný rituál.

Ticho jen pár smutných písní,
popel, oheň dmýchá žal.
Všichni bratři po krvi žízní,
chybí tu udatný král.

Kde jsou ty noci, co písně zpíval
stařec o legendách,
že v daleké tvrzi najde se král,
jež budí všude strach.

Slované budou písně zpívat
u ohňů svobodní.
Dokud vládnou války a meče
nás nikdo se nezmocní.

Odplaty naší den přijde,
my vrátíme se zas.
Svobodni s mečem v ruce
dobudem zemi pro nás.

Pozvedni meč, silný jsi dost, slovanské srdce ti v hrudi zní.
Neklekni nikdy na svou čest, pak bude z tebe panovník.
Ruka silná, bystrý zrak, zpěněná v žilách koluje krev.
Pohled tvých očí boří hrad, pozvedni svoji korouhev

					

Diskografie Adultery – Adultery