Kapela jménem Už jsme doma vznikla v Teplicích roku 1985, v roce následujícím došlo k fůzi s legendární punkovou formací FPB. Tím se v UJD sešli Míra Wanek, Jindra Dolanský a kytarista Romek Hanzlík, nynější šéf AMP. Brzy se objevil také dvorní...

Píseň: Znovu ( pohádka "O nekonečném opakování" )

Interpret:
Už jsme doma
Album:
Pohádky ze Zapotřebí
Zrcadlo a nebo cizí dech?
Smích a nebo nůžky na křídlech?
Stále znovu
Bez rozmyšlení
Volit co se v opak promění...


Uzel nebo příliš slabé oči?
Hledat nebo vědět co si počít?
Stále znovu
Bez vysvětlení...


Stín a nebo pouhá nedůvěra?
Jaké zítra nebo jaké včera?
Stále znovu
Bez ukončení...


I. hlas                               II.hlas
  Pusté stěny nebo čísi dlaně?        Pusté stěny nebo čísi dlaně?
  Souvisle to říct či potrhaně?         Souvisle to říct či potrhaně?
  Stále znovu                       Stále znovu
  Co s tím rozcestím...               Co s tím rozcestím...
  Slova jako klíče nebo zbraně?      Slova jako klíče nebo zbraně?


  A znovu opakovat stejné chyby     Opakovat stále stejné chyby
  Ať se ti to líbí nebo nelíbí           Ať se ti to líbí či nelíbí
  A znovu volit                     Stále znovu
  A znovu čekat                    Bez vysvětlení...
  A znovu                         Dobrý hlas je lví a nebo rybí?
  A znovu na rozcestí
  Na rozcestí zůstat sám