Kapela jménem Už jsme doma vznikla v Teplicích roku 1985, v roce následujícím došlo k fůzi s legendární punkovou formací FPB. Tím se v UJD sešli Míra Wanek, Jindra Dolanský a kytarista Romek Hanzlík, nynější šéf AMP. Brzy se objevil také dvorní...

Píseň: Uši

Interpret:
Už jsme doma
Album:
Uši
1.


Slova buší na zastrčenou petlici zevnitř
jako se oheň dere z kopřivy
Zní to v uších jak nenapsaný dopisy
lítostivý a trochu mstivý


Slova stojí až na úplným okraji řeči
A co je za ním sama netuší
To nás dojímá - proto k sobě potají
nastavujeme svoje uši


2.


Ke dnu padá kámen
Letí jak dým
jenž do ohně zpátky míří


Voda se zavíří
Dno se zpění
a nic už není jak dřív


Ke dnu padá kámen
v piruetách
A do duše strach se plíží


Voda ruce zkříží
nad hladinou
jak ten kdo je spoutaný


Není všechno dílem
nahodilým
I ve vodě kámen tíží


Voda se zavíří
Dno se zraní
A nic už není jak dřív


3.


Zní to jako stín
Nejpotišejším
poutem ke své věci
pevně spoutaný


A zní to jako stín
Nejpokornější
touhou po své věci
tiše zmítaný


Věc své stíny
Neslyší


Zní to jako stín
Dávno vyhaslý
Zní to jako stín když bloudí
sám a sám


A zní to jako stín
Dlouhý vleklý stín
Zní to jako tma podivně
Zářivá


Tma své stíny
Nevnímá


4.


V kamení
není
prý žádné překvapení
Prý se v něm nic
nikdy nemění


A tak když
slyší
někdo hlasy v kamení
je to asi
špatné znamení


A co když 
není?
Co když tohle znamení
je tím co nás náhle promění?


Co nás náhle promění!


5.


Ke dnu padá kámen
Letí jak dým
jenž do ohně zpátky míří


Voda se zavíří
Dno se zpění
a nic už není jak dřív


Ke dnu padá kámen
v piruetách
A do duše strach se plíží


Voda ruce zkříží
nad hladinou
jak ten kdo je spoutaný


Není všechno dílem
nahodilým
I ve vodě kámen tíží


Voda se zavíří
Dno se zraní
A nic už není jak dřív


6.


A tak
uši učí uši poslouchat!