zavřít

Text písně To jsme my

Procházíme městem - tichou ulicí,
v dálce kouř - nad šedivou silnicí,
mlžný oblak - pod lampou svítící,
silulety postav - s nenávistí křičící,
voholený hlavy - nítě slušící,
zatnutý pěstě - boty smrtící

R:Jo, to jsme my - a kdo je víc.
. Jo, to jsme my - tak pojď nám to říct.

Stojíme na rohu - nad naší ulicí,
pomalu se rozednívá - a mě proletí palicí.
Že... už je ráno - a já do práce musím jít.
Že.. už je ráno - a osm hodin tam budu hnít.

R:Jóó, to jsme my - a kdo je víc.
. Jóó, to jsme my - tak pojď nám to říct.

					

Diskografie 3:2 pro MH – 3:2 pro MH