zavřít

(R)ameno (Era - Ameno)

Text písně (R)ameno (Era - Ameno)

Rameno
svaly pálí, když se cvičí rameno, 
tu pravé, tu levé, obě dvě, 
masíruj své rameno.


Unavené svaly prosí a trpí...
Rameno, námahou se čelo rosí, dech supí.


Rameno, rameno pálí, rameno pálí mě, 
rameno pálí mě, rameno mý,
hoří a pálí, rameno bolí mě,
rameno bolí mě, bolí mě tak...


Rameno, rameno...


Rameno
svaly pálí, když se cvičí rameno, 
tu pravé, tu levé obě dvě, 
masíruj své rameno.


Unavené svaly prosí a trpí...
Rameno, námahou se čelo rosí, dech supí.


Rameno, rameno pálí, rameno pálí mě,
rameno pálí mě, rameno mý,
hoří a pálí, rameno bolí mě,
rameno bolí mě, bolí mě tak...


Rameno, rameno... rameno pálí mě, 
rameno pálí mě, bolí mě, pálí mě,
bolí mě, pálí mě, bolí mě, pálí mě.


Rameno, rameno pálí, rameno pálí mě,
rameno pálí mě, rameno mý,
hoří a pálí, rameno bolí mě,
rameno bolí mě, bolí mě tak...


Rameno, rameno... rameno pálí mě, 
rameno, rameno pálí mě, 
rameno mý, hoří a pálí, rameno bolí mě...