zavřít

Text písně Panna

Já se tě ptám jak je to s tvýma rohama, já se tě ptám na nevinnosti 
mezi dívkama
jsi téměř panna, já samou láskou uvěřím, brutálně sama, celý noci sedím 
u dveří
teď se mnou zpívej nananana - šananana - panenka, panna.

Já se tě ptám jak je to s tvýma rukama, já se tě ptám na sladkosti mezi 
kapkama
jsi téměř panna, já samou láskou uhořím, totálně sama, celý tejdny 
hladem živořím
tak se mnou zpívej nananana - šanananana - panenka, panna.

Nepomilovaná moje milá duše - nymfa hoří vášní
kolem její krásné hlavy ve snu letí anděl prostopášný.
Černé peří s pachem síry, krve plamen hoří
vzýván bratry netopýry do lůna se boří - v její oratoři...

Já se tě ptám co se ti zdálo tuhle noc, já se tě ptám, umírám přijď mi 
na pomoc
jsi téměř panna, já se v tý touze utopím, tak nebuď sama v sobotu se 
svým konopím
tak se mnou zpívej: Haré Kršna - Haré Ráma!

Já se tě ptám na plány v tomhle století, já se tě ptám ty opanuješ 
svoje oběti
jsi asi panna a mě už brzy odvezou, jsi svatá Anna křížená s matkou 
Terezou
tak sám si zpívám: Aleluja - Hosana!