zavřít

Text písně Nine

Vstoupil jsem do vesmíru, 
jeho ticho sahá všemi směry 
nekonečně daleko 
jsem sám v bodě nula 


Má záchrana před chaosem jiných světů 
Světů bez hvězd, galaxií, bytostí 
Prostor, kde není nic, jen mé "já" 


Má víra je má pravda 
Pak teprve mohu vychutnat 
sluneční světlo a modré nebe 
vychutnat skutečnost být člověkem 
této planety 


Cesta do hlubin vlastního vědomí 
Putování mezi atomy, buňkami a orgány 
jenž vytváří to čemu říkám "já" 


Putoval jsem se svým mozkem 
a sledoval neurony 
se svým srdcem 
a sledoval jeho puls 
se svou krví a vnímal její pohyb. 


Uvědomil jsem si kolik prázdna 
ve mě existuje 
jak nesmírné jsou energie 
mého vlastního těla 
Pocítil jsem hlubokou úctu 
k tomu co nosím 
a co jsem

					

Diskografie Ador Dorath – Ador Dorath