zavřít

Nezlomní

Text písně Nezlomní

Nezlomní...


Zborcené páteře pod tíhou věčnosti
Pod půdou země jsou napjaté svaly
Sen beze spánku nic dobrého nevěstí
O strastech, co žití mé opanovaly
Od krku k slabinám jak křídla zakrývá (For our dreams)
Hradba ze štítů mé přátele v zbrani (For our pride)
Se zraky do lůna nevěsta spanilá (For our kin)
Plody svých nadějí navěky chrání (With courageous hearts!)


R: Jsme však nezlomní
Jak srdce héroů ve vznešených bájích
Tak nezlomní
Jako ratiště kopí, jímž Krista pobodali (No one can defeat us now)


Zborcené páteře pod tíhou věčnosti
Pod půdou země jsou napjaté svaly
Sen beze spánku nic dobrého nevěstí
O strastech, co žití mé opanovaly


Jsme nezlomní!
Jak světlo bez zrcadel prýštící světem
Tak nezlomní
Jako rod, co po staletí krev předává dětem
Nezlomní...


(No one can defeat us, No one can beat us down...)