zavřít

Text písně Loučení

1.sloka:	On zapomněl na dobu naší lásky
	a vypustil ji z duše docela.
	On ženil se a já jsem se šla dívat,
	když jinou dívku vedl z kostela.

refrén:	Ó, loučení, ó, loučení,
	mé srdéčko je láskou ztrápený.
	Ó, loučení, ó, loučení,
	mé srdéčko je láskou ztrápený.

2.sloka:	On miloval a přísahal mi věrnost
	a sliboval mi věčný lásky máj.
	Jak líbal vroucně v náručí své tiskl,
	to tajemství jen hvězdy nebes znaj´.

refrén:	Ó, loučení, ó, loučení,
	mé srdéčko je láskou ztrápený.
	Ó, loučení, ó, loučení,
	mé srdéčko je láskou ztrápený.