zavřít

Ku Praze uhání vlak

Text písně Ku Praze uhání vlak

Lidová / Lidová

Ku Praze uhání vlak, v něm krásná dívenka tak,

jede do města aby užila, co na venkově chudák ztratila.

jede do města aby užila, co na venkově chudák ztratila.


Pepíčku těš se, Mařenko nač pak,

až půjdem z hospody, budem se mačkat.

Pepíčku těš se, Mařenko nač pak,

až pudem z hospody budem se mít.


U nádraží hlavního zavolala si na kočího,
Hej, pane kočí - vy tam, zavezte mě, však vy víte kam,
Hej, pane kočí - vy tam, zavezte mě, však vy víte kam,


Pepíčku těš se, Mařenko nač pak, ...


Zavezte mě do Granhotelu, tam, co holky šmrdlaj citeru,
za kačku je piva sklenice, nelejvaj tam čupr číšnice.
za kačku je piva sklenice, nelejvaj tam čupr číšnice.


Pepíčku těš se, Mařenko nač pak, ...

					

Diskografie Patrola Šlapeto – Patrola Šlapeto